Nápravy do poľnotechniky

Tabuľka k náprave HSH 13
Schéma nápravy HSH 13Schéma nápravy HSH 13

 

Schéma nápravy HSH 18Schéma nápravy HSH 18
Náprava Axle HSH 22

Tabuľka k náprave HSH 22

 

Schéma nápravy HSM 22Schéma nápravy HSH 22
Fotografia nápravy HSM 22Fotografia nápravy HSH 22